Jak využívat tulu pro správu zaměstnanců?

Jak využívat tulu pro správu zaměstnanců?

Věděli jste, že tulu je kromě nástroje pro tvorbu dokumentů také efektivním systémem na management dokumentů a správu zaměstnanců? Pokud nepotřebujete, nebo nechcete robustní HR nástroj, ale ocenili byste ve svých procesech více automatizace a pořádku, tulu je pro vás...