Jak tulu pomáha

Nástroj tulu pomáhá v různých situacích. Zjistěte, jak ho využijete v některých z nich.

Když přijímáte nového zaměstnance

Osobní dotazník

 • Novému zaměstnanci stačí přímo z tulu odeslat link na unikátní dotazník. Jakmile jej vyplní potřebnými údaji, odešle jej zpět. Vy jej zkontrolujete a po potvrzení se všechny údaje bezpečně uloží do jeho „karty zaměstnance“ v tulu.

Generování více dokumentů najednou

 • Všechny dokumenty, které při nástupu do zaměstnání potřebujete nechat podepsat, vytvoříte v jednom kroku.

Přílohy, poznámky a připomínky k zaměstnancům

 • K jednotlivým zaměstnancům si můžete ukládat nezbytné přílohy a poznámky. Na jednom místě tak budete mít vše, co potřebujete evidovat. V připomínkách si nastavíte různé události jako konec zkušební doby, narozeniny, datum hodnotícího pohovoru a podobně.

Když potřebujete vytvořit velké množství smluv

Správa údajů zaměstnanců

 • Tulu uchovává údaje vašich zaměstnanců v bezpečí a na jednom místě, abyste je mohli využít pro tvorbu dokumentů vždy, když potřebujete. V případě, že potřebujete vytvořit smlouvy, dodatky, potvrzení či dohody pro více zaměstnanců najednou, stačí označit jejich jména a zvolit si potřebné dokumenty.

Hromadné nahrávání údajů

 • Pokud před vytvořením dokumentů nemáte v systému potřebné údaje, můžete je nahrát jednoduše a najednou pomocí excelovské tabulky.

Generování více dokumentů najednou

 • Tulu umožňuje vytvořit více typů dokumentů pro jednoho nebo i větší počet zaměstnanců najednou. Pokud například potřebujete vygenerovat 4 různé dokumenty pro 200 zaměstnanců, uděláte to na pár kliknutí.

Když potřebujete najít připravený vzor dokumentu

Vzorové šablony

 • Ve svém účtu v tulu najdete připravených několik typů vzorových dokumentů od pracovní smlouvy přes dohodu o pracovní činnosti studenta či předávací protokol až po oznámení organizační změny zaměstnavatele. Pokud nemáte vlastní vzor, ​​můžete si stáhnout a použít náš.

Když je nutné aktualizovat údaje zaměstnanců

Hromadná aktualizace údajů

 • Změnili jste sídlo vybrané provozovny, upravovali jste plošně mzdy nebo se více zaměstnancům měnila pracovní pozice? Údaje nemusíte přepisovat ručně. V systému je najednou upravíte importem aktualizované tabulky.

 

 • K aktualizaci nebo získání nového údaje můžete použít i online osobní dotazník, který zašlete na e-mailové adresy konkrétních zaměstnanců. Každý z nich obdrží svůj unikátní dotazník, který vyplní, a pošle vám jej zpět přímo do nástroje.

Generování jednoho nebo více dokumentů najednou

 • Po úpravě dat můžete okamžitě vytvořit potřebné dodatky či potvrzení pro všechny zaměstnance, kterých se změna týká.

Když potřebujete kontrolovat tvorbu smluv napříč všemi pobočkami v zemi

Role Manažera a Administrátora

 • Přístup do vašeho firemního účtu v tulu můžete dát všem kolegům, kteří jej budou využívat. Abyste měli 100% kontrolu nad procesem tvorby dokumentů, vytvořili jsme dva typy přístupů – Manažer a Administrátor. Administrátor má neomezený přístup k údajům a firemnímu nastavení tulu. Manažerovi určíte přístup k údajům jen ve vybraných pobočkách.

Udělování přístupů k pobočkám

 • Každý uživatel s rolí Administrátor může udělit Manažerům přístup k vybrané pobočce, v níž bude mít na starosti tvorbu dokumentů. Pokud je vaše centrální HR oddělení například v Praze, ale máte další pobočky, kde se o zaměstnance starají vaši kolegové, jejich přístup v tulu omezíte právě jen na vybrané pobočky.

Historie

 • Tulu uchovává kompletní historii toho, co se v něm událo. Kdykoliv si tak budete moci zkontrolovat, kdo, kdy a jaký dokument vytvořil nebo jaké změny provedl.

Nenašli jste, co jste hledali?